Yığın Liçi

Altın madeni yığın liçine uygulanan SENSOR DDS® teknolojisi

Yığın Liçi, maden cevherinden altın, gümüş, bakır veya uranyum gibi değerli metallerin ayrıştırılma prosesi için kullanılan bir havuzdur. Cevher, geomembran üzerine yığın şeklinde yerleştirilir ve bir ayrıştırıcı çözelti verilir. Çözücü olarak siyanür veya diğer asitler kullanılır. Bu proses, metalleri çözündürür ve havuzun altında drenaj hendeği adı verilen kısımda toplanır.

Eğer Yığın Liçine uygulanan geomembranda sızıntı varsa, ayrıştırılan metaller drenaj hendeği yerine toprağa sızar ve dolayısıyla maden sahası sürekli olarak para kaybına uğrar ve çevresel etkileri çok daha ciddi sonuçlar doğurur. Bazı durumlarda saha, belirsiz bir süreliğine kapatılabilir.

Yığın liçlerinde geomembran sızdırmazlığı için sürekli görüntüleme sistemi kullanılabilir veya açık ve kaplanmış geomembranda tek seferlik testler uygulanabilir.

ASYA’DAKİ ALTIN MADENİ’NDE YIĞIN LİÇİ – SENSOR DDS® MIT

Yığın liçi dizayn kesiti (zeminden yüzeye doğru):

  • Sıkıştırılmış kil
  • Geomembran HDPE (2.0mm)
  • Koruyucu kil
  • Drenaj tabakası – mıcır (50cm)
  • Cevher

Yığın liçinin yaklaşık alanı 300.500m2’dir ve geomembran uygulamasını takiben 582 adet hasar tespit edilmiştir. Eğer bu kadar çok miktardaki hasar Yığın liçi kullanıma alınmadan tespit edilmemiş olsaydı, maden sahası her gün binlerde dolar maddi kayba uğrayacaktı ve bu sızıntılar giderilene kadar da kapatılacaktı.

SENSOR DDS® MIT Ark Testi, bu sahada 27 günde tamamlanmıştır. Müşteri, tespit edilen hasarları tamir ettirmiş ve bu tamir edilen alanlar da yeniden teste tabi tutulmuştur. Sensor, akabinde bu Yığın Liçi’nin geomembran bütünlüğüne ilişkin resmi bir sertifika içeren rapor hazırlamıştır.

Yığın Liçi projesinde tespit edilen ve konumu belirlenen hasar örnekleri:

Bir teknisyen saha koşullarına bağlı olarak yığın liçinde günde yaklaşık 7000 m2’lik bir alan test edebilir.

Sızıntının yeri tespit edildiğinde, mıcır kaldırılır ve geomembran üzerindeki hasar tamir edilir.

Çoğu zaman, dipol testimiz SENSOR DDS® Mobile kullanılarak birden fazla hasar tespit edilmektedir.

Sızıntı kaynak yapılarak tamir edildikten sonra, alan Ark Testi ile tekrar kontrol edilir.

Yığın liçlerinde genellikle 50mm’ kalınlıkta kaplama kullanılmaktadır.

Yığın liçinde “Sıfır Sızıntı” için ilk adım SENSOR DDS® MIT ile açık geomembranın test edilmesidir.

Yığın liçlerinde en sık karşılaşılan hasar kaplama malzemesinden kaynaklı üstten delinmelerdir.

Projenin zaman çizelgesine uygunluğuna göre sahada birden fazla teknisyen çalışabilmektedir.