Solüsyon Havuzu

Solüsyon havuzunda açık geomembran bütünlük testi – Altın madenciliği

Madencilikte yüklü ve yüksüz solüsyon havuzları çok önemli havuzlardır. Altın veya bakır içeren kimyasal solüsyonların biriktirilmesi amacıyla kullanılır. Biriktirilen kimyasalların agresif doğaları gereği bu tür havuzlarda sızıntı kabul edilemez. Bu sebeple bu havuzlarda genellikle iki kat HDPE veya LDPE geomembran kullanılır. Alt katman “ikincil” ve üst katman “birincil” geomembran olarak adlandırılır.

İki geomembran katmanı arasına bir SENSOR DDS® sızıntı tespit sistemi uygulanması halinde hem birincil hem de ikincil geomembrandan çevreye sızıntı olmaması garanti edilebilir. Bir sızıntı halinde anında uyarı ihtiyacı halinde 7/24 görtüntüleme sistemlerimiz SENSOR DDS® RMS veya CMS uygulanabilir.

Eğer tek sefere mahsus test yapılacaksa ikincil ve birincil kaplamanın her ikisinde de açık geomembran testi SENSOR DDS® MIT Ark Testi de uygulanabilir. birincil geomembranın test edilebilmesi için her iki geomembran arasına bir In order to test primary geomembrane a Sensor Sızıntı Tespit Geotekstili uygulanmalıdır.

Ark Testi – SENSOR DDS® MIT testi

Genel proje bilgisi:

  • Test edilen alan 120.000m2’dir
  • İki kat HDPE 1,5mm geomembran uygulanmıştır
  • Açık geomembran testi için SENSOR DDS® MIT kullanılmıştır
  • Toplamda 42 adet hasar tespit edilmiştir

Solüsyon Havuzu projesinde açık geomembran bütünlüğü testi uygulaması süresince toplamda 42 hasar tespit edilmiştir. İkincil kaplama çoğunluğu kesik ve zayıf kaynaktan oluşan 23 hasar içermektedir. Ayrıca, aynı sebeplere bağlı olarak birincil geomembranda da 19 hasar tespit edilmiştir. Testin tamamlanmasının ardından geomembran bütünlük sertifikası hazırlanmıştır.

Maden sahalarında Solüsyon havuzu SENSOR DDS® testlerine dair birkaç kare

Solüsyon havuzlarına genellikle iki kat geomembran serilmektedir. Sıfır sızıntı hedefi için her iki katmanda da Sensor DDS® teknolojisi ile bütünlük kontrolü yapılmalıdır

SENSOR DDS® mobil cihazlarıyla geomembran bütünlüğü testi Solüsyon havuzu boşken olduğu gibi, sıvı ile doluyken de yapılabilmektedir

Bu projede, Solüsyon havuzunun şevleri Ark Testi ile, tabanı ise dipol test olan SENSOR DDS® Mobile ile kontrol edilmiştir

SENSOR DDS® MIT Ark Testi ile kontrol edilen Solüsyon havuzlarında en sık karşılaşılan hasar çeşitleri kesikler, zayıf ekstrüzyon ve sıcak kama kaynaklarıdır

Sensor teknisyenleri, SENSOR DDS® teknolojisi ile tecrübeli ve eğitimlidirler

SENSOR DDS® MIT Ark Testi ile tespit edilen delikler çoğunlukla gözle tespit edilmesi mümkün olmayan hasarlardır.

Solüsyon Havuzlarının inşaat dizaynında yaygın olarak 2 kat HDPE geomembran kullanılır

SENSOR DDS® MIT Ark Testi 2013 yılı itibariyle ASTM onaylıdır. Test ile ilgili daha fazla detayı ASTM D7953 içeriğinde bulabilirsiniz