Maden Endüstrisi

Link to: Leach PadLink to: Storm PondLink to: Tailing DamLink to: Pregnant Pond

SENSOR DDS® elektronik sızıntı tespit sistemleri Atlantik’in her iki yanında, çeşitli maden endüstrisi uygulamalarında başarıyla uygulanmıştır:

  • Yığın Liçleri
  • Taşkın havuzları
  • Süreç havuzları
  • Solüsyon havuzları
  • Atık havuzları
  • Kanal/ kanal yolu kaplamaları
  • Sızıntı Gölleri

İstatistiksel olarak Geomembran uygulanması sırasında ve hemen uygulanmasının ardından sızıntıya yol açacak bir hasar oluşma olasılığı %96,7’dir (veri 20,000,000m2 üzerinden alınmıştır). Madencilik endüstrisinde bu, geomembran hasarı sebebiyle ürün kaybı anlamına da gelmektedir (yıllık hektar başına 500.000$’a varan). Bunun engellenebilmesi için koruma amaçlı yatırım yapmakta olduğunuz membranın kaplanmasından önce ve sonra ve kullanım süresi boyunca test edilmesi gerekmektedir. Ek olarak, görüntüleme sistemlerimizle yığın liçinde düşük doygunluktaki alanlar tespit edilebilir, böylece cevherin her bir yüklemesinden maksimum kazanım elde edilebilmektedir.

Bir diğer temel kazanç, izin alım prosedürlerinin yürütülmesinde ve muhaliflerin pasifize edilmesinde henüz birinci günden itibaren uygulama sayesindeki çevresel etki avantajlarıdır. Geomembran bütünlüğünün görüntülenmesi inşaatın birinci gününden itibaren sahanızdan herhangi bir sızıntı olmadığının kanıtıdır, yetkililer herhangi bir kontaminasyon semptomunda diğer başka alanları araştırmak durumunda kalır.