Kaplanmış geomembran testi

SENSOR DDS® MOBILE

SENSOR DDS® MOBILE teknolojisi, kaplanmış membran/ kaplama/ asfaltın kaplama tipinden (ör. Sıvılar, toprak, mıcır) bağımsız olarak bütünlüğünün kontrolü için dizayn edilmiştir.

SENSOR DDS® teknolojisinin bu versiyonunda sahaya hiçbir kalıcı bileşen uygulanmaz, elektriksel kaynaklar test edilen alana geçici olarak yakın noktalara konulur ve ölçüm alınan bölgelerde sensörler taşınır. Bu teknoloji, kaplamanın hasarlı alanından sızacak herhangi bir sıvı ile oluşturulacak elektrik akımının aynı prensipte hareket etmesine dayanır.

Asfalt veya plastik kaplama gibi su sızdırmazlık metodları genellikle farklı çeşitlerde kaplama (toprak, mıcır, beton) ile ve farklı yöntemler uygulanarak kaplanır. Bu “koruyucu katman”ın asıl uygulama nedeninin hasardan korumak olması ile geomembranın hasar görmesinin nedeninin yine bu katman olması bir paradokstur.

Çevresel/ jeolojik etkiler ile hasar sonucu ortaya çıkan anomalilerin farkının anlaşılması teknisyen tecrübesi gerektirmektedir. Tüm Sensor teknisyenleri tecrübelidir ve 30 yıllık know-how donanımına sahiptirler.

SENSOR DDS® MOBILE testi ile 900mm derinlik sınırlaması ile kaplama üzerinden kontrol yapılabilir. Kaplama, su veya toksik bir sıvı ile kaplanmışsa derinlik sınırlaması bulunmamaktadır.

Atık Barajında Mobile Test örneği için lütfen tıklayın

Kahverengi çatıda Mobile Test örneği için lütfen tıklayın

Yığın liçinde Mobile Test örneği için lütfen tıklayın

Tehlikesiz Atık sahasında Mobile Test örneği için lütfen tıklayın

SENSOR DDS® Mobile
testinin Avantajları Dipol testi

Risk ve Sorumluluk

Test ve takip eden tamiratlar sonrasında Sensor, bir sertifika hazırlayarak geomembran bütünlüğünü garanti altına alır ve bu şekilde sizin sorumluluğunuz azalır.

Düşük maliyet

Sensor’ün Geomembran bütünlük kontrolü, ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek potansiyel tamirat masrafları ve hasar sonucunda ortaya çıkacak zararlar ile mukayese edildiğinde çok cüzi bir miktardır.

Kurulum gerektirmez

Bu metod kalıcı olarak saha kurulumu gerektirmez, oldukça hızlı ve test sonrası geomembran ve üzerindeki koruyucu tabakanın uygulanması ardından hiçbir hasar kalmadığı garantisi ile güvenilirdir.

Herhangi bir kaplama malzemesi

SENSOR DDS® Mobile sistemi, koruyucu tabaka olarak malzeme seçiminiz ne olursa olsun, kum, beton, su, mıcır gibi doğal iletken tüm malzemeler üzerinde çalışmaktadır.

Fleksibilite

1 Sensor teknisyeni günde 10.000m2’ye kadar alanı test edebilir. Eşzamanlı olarak 5 teknisyenin sahada olması halinde günde 50.000m2’lik alan test edilebilir ve böylece projeniz zamanında hazır olur, gecikme yaşanmaz.

Tecrübeli teknisyenler

Sensor teknisyenleri, jeofizik eğitimi olan yüksek motivasyona sahip zeki kişilerden seçilirler ve düzenli eğitime tabi tutulurlar

SENSOR DDS® Mobile Dipol Testi Uygulamaları:

SENSOR DDS® Mobile, kaplanmış geomembranların bütünlük kontrolü için kullanılan bir dipol testtir. Toprak, mıcır, kum, sıvılar gibi çeşitli malzemelerle kaplanmış kaplamanın kontrolünde kullanılabilir. En çok kullanıldığı alanlar:

 • Yeşil çatılar
 • Maden sahası Yığın Liçi
 • Maden sahası Atık barajı
 • Göller
 • Balkonlar
 • Su depolama tankları
 • Endüstriyel göletler
 • Lağım/Atık su tankları
 • Katı atık sahaları
 • Katı atık saha kapamaları
 • Sızıntı suyu göletleri
 • Barajlar

TPO ile kaplanmış düz çatının kontrolü

Altın Madeni Yığın Liçi’nde kaplanmış geomembranın kontrolü

SENSOR DDS® Mobile teknolojisi ile tespit edilen hasar

Endüstriyel gölette, SENSOR DDS® Mobile kullanılarak suda dipol test

Yeni katı atık sahasında üzeri kapatılmış kaplamanın bütünlük testi

Maden Projesi Atık barajında HDPE kaplamanın bütünlük kontrolü

SENSOR DDS® Mobile teknolojisi kullanılarak yapılan dipol test esnasında geomembranda tespit edilen sızıntı

900mm kalınlığındaki koruyucu mıcır tabakasının altında bulunan hasarın tespiti