Kahverengi Çatılar

Bio-diverse çatılar olarak da adlandırılan kahverengi çatılar doğal görünüm amaçlı olarak dizayn edilir ve genellikle üzerinde yürümeye uygun değildir. Popülaritesi bilhassa yoğun kentsel alanlarda her geçen yıl artmaktadır.

Eğer SENSOR DDS® sızıntı tespit teknolojisi kahverengi çatının dizaynına eklenirse, sızıntılar ilk etapta tespit edilir ve çatı katı tavanında görünür lekeler oluşmadan tamir edilmesi mümkün hale gelir.

Düz çatılar (Teras çatılar) için çözüm – SENSOR DDS® technolojisi

Herhangi bir tip düz çatıdaki kaplama bütünlüğü kontrolü için en tercih edilen ve en etkili yöntem SENSOR DDS® teknolojisi kullanılarak yapılan testlerdir. Teknolojinin, kaplamanın alt ve üstündeki geoelektriksel alanın dağılımına bağlı olması sebebiyle yalıtkan ısı-yalıtım malzemesinin varlığı engelleyici olmaktadır.

Bu sebeple Sensor, PVC, TPO, Bitümlü veya diğer yalıtkan geomembranların altına uygulanmak üzere Sensor sızıntı tespit geotekstili dizayn etmiştir. Standard olarak kullanılan geotekstilin yerine direkt uygulanması sebebiyle ek bir uygulama gerektirmemektedir.

Aşağıda açık kaplama kullanılan bir düz çatının genel dizaynını bulabilirsiniz. Kahverengi çatı olması halinde, üzerine serilecek mıcır öncesi tüm alanda  SENSOR DDS® MIT – Ark testi ile sızıntı kontrolü yapılabilmektedir.

Sensor sızıntı tespit geotekstili standard geotekstil gibi minimum 100 mm bindirme olacak şekilde serilir. Serim detaylarını aşağıdaki fotoğraflarda bulabilirsiniz.

Geomembranın serimi sonrası artık SENSOR DDS® MIT mobil Ark Testi cihazı ile kullanarak bütünlüğünü kontrol edebiliriz. Bu adımda tüm düz yüzey ve ayrıca köşelerdeki iğne deliği boyutlarına kadarki tüm hasarları tespit edebilmekteyiz.

Bir sonraki adımda ise test edilen çatı kaplamasının üstüne bir mıcır drenaj katmanı dikkatlice serilir. Son kontrol olarak, mıcır serimi esnasında keskin taşların sebep olduğu hasarların tespiti için SENSOR DDS® Mobile dipol testi uygulanır.

7/24 çatı sızdırmazlığının izlenmesi gerektiğinde SENSOR DDS® RFM sistemini uygulamaktayız. Bu sofistike Sensor sistemi, Sensor tiles adını verdiğimiz ve izlenecek alanı bölümlere ayıran gömülü bileşenlerden oluşmaktadır. Her bir bölüm, bina içine yerleştirilen dokunmatik ekranlı kontrol panelinde gerçek zamanlı ve sürekli olarak izlenebilir.

Herhangi bir sızıntı olması halinde, sistem otomatik olarak alarm oluşturur ve müşteriyi SMS/Email yolu ile bilgilendirir.  Tanımlanan bölüm, Sensor’ün kontrol paneli ekranında gösterilir. Tespit edilen ilgili bölümdeki sızıntının tam noktasal tespiti için Sensor’ün dipol sistemi olan SENSOR DDS® Mobile veya SENSOR DDS® MIT Ark Testi uygulanır.

Kahverengi çatılarda SENSOR DDS® teknolojisi kullanılarak tespit edilen hasar örnekleri:

SENSOR DDS® teknolojisi kaplanmamış veya kaplanmış kahverengi çatılardaki sızıntıların tespitini mümkün kılmaktadır.

Bu çatıda pvc kaplamadaki hasarların kontrolü için ısı yalıtım malzemesinin üzerine Sensor sızıntı tespit geotekstili serilmiştir.

Düz çatılarda herhangi bir çeşit yalıtkan kaplamada (pvc, tpo, bitümlü, vb…) test yapılabilir.

Çatı kaplamalarındaki sızıntıların tespitinde kullanılan SENSOR DDS® MIT Ark Testi pratik ve hızlıdır.

SENSOR DDS® teknolojisi ile açık membrandaki her boyutta ve çeşitte hasarın tespiti mümkündür ve çok sayıda hasar bulunmaktadır..

Üst katman olarak kum veya mıcır sermeden önce su yalıtım malzemesinde ark testimizin yapılması gereklidir.

Bu düz çatıda, 1.5mm TPO geomembranda sızıntı tespiti yapılmıştır.  Tespit edilen hasarlar hemen tamir edilmiş ve tamirat sonrası yamalar tekrar kontrol edilmiştir.

Eski yada yeni çatı olsun,  SENSOR DDS® MIT Ark Testi kaplama üzerindeki iğne deliği küçüklüğündekiler dahil tüm hasarları tespit eder