Tehlikesiz Atık Sahası

Belediye katı atık sahası

günlük yerel atık bertarafı için kullanılan sahadır. Aynı zamanda çöplük, çöp toplama alanı döküm alanı olarak da bilinir.

Katı atık sahasında depolanan materyal çevreden HDPE, LDPE ve hatta PVC geomembran kaplama kullanılarak izole edilir. Eğer bu geomembranda bir sızıntı olursa, sızıntı topraktan yeraltı suyuna karışır. Su ile birlikte geniş kanallara ulaşarak çevreyi kirletir. Bu tür kontaminasyonların tehlikesi sadece sahanın civarında yaşayan halk için değil, çok daha geniş bir alanda sağlık sorunlarına yol açabilecek tehlike seviyesindedir.

Bu sebeple geomembranda bir hasar oluştuğunda çevresel zararlara sebep olmadan tamir edilebilmesi için bizi uyaracak sürekli görüntüleme sistemi olan SENSOR DDS® LMS’i geliştirdik.

DOĞU ASYA’DA KATI ATIK SAHASI
SENSOR DDS® FIXED UYGULAMASI (SENSOR DDS® LMS)

Genel proje bilgisi:

  • Yerel atık sahası
  • 25.000m²’lik alan
  • SENSOR DDS® LMS sistemi uygulanmıştır
  • 5x5m Sensör ızgaraları (25m2’lik alan ayrışması)
  • 1.000 adet sensör ve 120km kablo kullanılmıştır
  • Tek kat 2.0mm HDPE geomembran

Saha dizayn kesiti (alt katmandan üste doğru):

Bu sahada sürekli görüntüleme sistemi uygulamasına ek olarak inşaat halinde de test yaparak standart Sensor Sıfır Sızıntı Felsefesi uygulanmıştır:

  • SENSOR DDS® FIXED – 5x5m ızgaralar halinde gömülü bileşen uygulaması
  • SENSOR DDS® MIT – geomembran seriminin hemen ardından taşıma ve serim esnasında oluşan iğne deliği küçüklüğüne kadarki tüm hasarların tespiti
  • SENSOR DDS® Mobile – drenaj/koruyucu katman serimi sonrası dipol test, geomembranda serimden kaynaklı hasarların tespiti
  • Uygulanan sürekli çevrimdışı sistemle ilk bütünlük kontrolü sahada SENSOR DDS® LMS sistemi

Kalıcı görüntüleme sistemi SENSOR DDS®  bu projeye 2013 yılında uygulanmıştır. Kaplamanın altında 25m2’lik bölümleri görüntüleyecek şekilde 5x5m’lik sensör ızgaraları yerleştirilmiştir. Uygulama sonrası Ark Testi cihazımız – SENSOR DDS® MIT  ile kontrol yapılmıştır.

En çok hasar, drenaj tabakasının serimi sonrası– SENSOR DDS® Mobile ile kaplanmış geomembran testinde tespit edilmiştir ve 15 adettir.

Bu katı atık sahasına yılda 1 kez SENSOR DDS® LMS mobil ölçüm cihazıyla giderek görüntüleme yapmaktayız.

Bir atık sahasından fotoğraflar

Herbir sensör, kendi kablosu üzerinde mümkün olan en iyi kalite için görüntüleme merkezine bağlanır

SENSOR DDS® sensörleri ve geomembran uygulandıktan sonra açık geomembranda tüm alanın bütünlük testi Ark Testi ile yapılmıştır

Bu atık sahasında SENSOR DDS® FIXED ile 5x5m’lik sensör ızgaraları kullanılmıştır

SENSOR DDS® kontrol paneli bağlantısı test edilir ve ilk ölçüm yapılır

HDPE geomembranda SENSOR DDS® MIT Artk Testi cihazı ile tespit edilen tipik hasar (kesik)

Su geçirmez geomembrandaki en büyük risk, atığın ilk 4m’lik kısmındadır. Bu süreci SENSOR DDS® FIXED sistem ile yakinen gözlemleyebilmekteyiz

4m atık derinliğine ulaşıldıktan sonra tehlikesiz atık sahalarında geomembran bütünlüğünü çevrimdışı SENSOR DDS® LMS sistem kullanarak genellikle yılda bir kez kontrol etmekteyiz. Çevrimiçi RMS sistemi ile 7/24 kontrol sağlanmaktadır.

Sızıntı suyu göletlerinde çevrimdışı SENSOR DDS® LMS sistemi kullanılmaktaysa genellikle yılda iki kez bütünlük kontrolü yapılır.