Açık geomembran testi

SENSOR DDS® MIT – Ark Testi ASTM Onaylı

SENSOR DDS® MIT teknolojisi, sentetik membranlar/kaplamalar veya asfalt gibi üzeri açık geomembranların kalite kontrolü için özel olarak geliştirilmiştir.

SENSOR DDS® MIT teknolojisi, sentetik membranlar/kaplamalar veya asfalt gibi üzeri açık geomembranların kalite kontrolü için özel olarak geliştirilmiştir.

Hasar, 1mm2 ‘den küçük olduğunda dahi cihaz görsel ve işitsel alarm oluşturarak, hasarın varlığı konusunda Teknisyeni uyarmaktadır.
Kaplama uygulamasının hemen ardından devreye alınır. Sistem, kaynaklar da dahil olmak üzere tüm yüzeyin bütünlüğünü elektronik olarak kontrol eder. Bu, iğne deliği küçüklüğündekiler de dahil tüm hasarların (ör. Taşıma esnasında ve akabindeki tüm işlemlerde oluşan) bulunmasını sağlar.

Tüm Geomembran kaplama uygulamaları, yüzey bütünlüğü açısından kaplama malzemesi yerleştirilmeden önce test edilmelidir.

Yeni uygulanmış kaplamalardaki hasarların büyük çoğunluğu, serim sonrası işlemler esnasında oluşmaktadır, bu nedenle test, hem firma sahibini hem de uygulamayı yapan firmayı koruyucu niteliktedir.
Kaplama uygulayan firmaların kalite kontrol sistemleri uygulama hataları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu kontroller diğer hasarları bulmakta yetersizdir.

SENSOR DDS® MIT teknolojisi, iğne deliği küçüklüğündeki hasarları dahi tespit eder ancak kaplama serimi sonrası kullanılamaz.

SENSOR DDS® MIT Ark Testi, 2013 yılında ASTM tarafından onaylanmıştır. ASTM D7953’ün tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

SENSOR DDS MIT’nin Avantajlari
Ark Testi

Sorumluluk devri

Sensor bir sertifika hazırlayarak Geomembran bütünlüğü ile ilgili hem sorumluluğu, hem de yükümlülüğü üzerine alır.

şük maliyet

Sensor’ün Geomembran bütünlük kontrolü, ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek potansiyel tamirat masrafları ve hasar sonucunda ortaya çıkacak zararlar ile mukayese edildiğinde çok cüzi bir miktardır.

Kurulum gerektirmez

Bu metod saha kurulumu gerektirmemektedir, oldukça hızlıdır ve test sonrası sahada hiçbir hasar kalmadığı garantisi ile güvenilirdir.

Fleksibilite

1 Sensor teknisyeni günde 10.000m2’ye kadar alanı test edebilir. Eşzamanlı olarak 5 teknisyenin sahada olması halinde günde 50.000m2’lik alan test edilebilir ve böylece projeniz zamanında hazır olur, gecikme yaşanmaz.

Sensor Ark Testi Uygulamaları:

SENSOR DDS® MIT Ark testi sadece iletken olmayan geomembranlarda (HDPE, LDPE, PVC, Bitümlü, vb.) veya tek yüzü iletken geomembranlarda kullanılabilir. Açık Geomembran mutlaka kuru ve nispeten temiz olmalıdır. Genellikle kullanılan uygulamalar:

 • Çatılar
 • Göller
 • Su rezervuarları
 • Bina zeminleri
 • Balkon
 • Maden havuzları
 • Tüneller
 • Köprüler
 • Katı atık sahaları
 • Katı atık saha kapamaları
 • Endüstriyel göletler
 • Barajlar

Çatıda açık Geomembran testi

Katı atık sahası yeni bölümünde açık Geomembran testi

Ev zemini PVC izolasyon bütünlük testi

Bina zemini kaplama bütünlük testi

Zehirli atık sahası açık kaplama testi

Industrial lagoon bare liner testing

Maden projesinde açık membran testi

Su rezervuarında açık geomembran testi