Vodné hospodárstvo

SENSOR DDS® monitorovacie systémy vo vodnom hospodárstve

Vo vodnom hospodárstve existuje mnoho aplikácií pre monitorovacie systémy SENSOR DDS®:

Odpadová voda:

 • Kryté lagúny
 • Evaporačné pondy
 • Čističky odpadov
 • Zberné nádrže

Čistá voda:

 • Nádrže na pitnú vodu
 • Hrádze
 • Vodné nádrže

Kvôli špeciálnym požiadavkam v priemysle s pitnou vodou sme vyvinuli systém, ktorý spĺňa všetky vysoké štandardy požadované v tomto odvetví. Nazývame ho SENSORLINE®

Sensorline® je systém schálený pre kontakt s pitnou vodou, ktorý je nariadený predpisom 31. Použite systému Sensorline® umožňuje detekciu a lokalizáciu únikov zo zásobníkov pitnej vody. Sensorline® je k dispozícii v hrúbkach od 0.75mm až do 2.5mm a dodáva sa s hladkým alebo protišmykovým povrchom.

Okrem aplikácií na skladovanie pitnej vody môže byť Sensorline® nasadený na ochranu zariadení na skladovanie surovej vody, ako sú záchytné nádrže a jazerá vďaka širokému formátu kotúča, ktorý slúži na zvýšenie rýchlosti inštalácie minimalizovaním zvárania na mieste.

Rolky Sensorline® sa dajú zmenšiť na akýkoľvek požadovaný rozmer pre použitie na menších lokalitách, kde je obmedzená manipulácia s veľkými rolkami.

Protišmyková verzia Sensorline® može byť aplikovaná na dne zásobníka pitnej vody, aby sa zabránilo preklzávaniu a pádom pracovníkov údržby počas čistenia.

Sensorline® je robustný materiál, ktorý je vysoko odolný voči prepichnutiu, čo umožňuje čistenie povrchov obložených so Sensorline® pomocou vysokotlakových vodných trysiek bez obavy z poškodenia fólie.

NÁDRŽ S PLÁVAJÚCIM PREKRYTÍM –
SENSOR DDS® FIXED (SENSOR DDS® RMS)

Všeobecné informácie o projekte:

 • Premyselný odpad z výroby
 • Plocha – 20 000m²
 • SENSOR DDS® RMS 24/7 nepretržitý monitorovací systém so Sensorline®
 • Sieť snímačov 5x5m (rozlíšenie cca 25m²)
 • Použitých bolo 800 snímačov a 78km káblov
 • Dve vrstvy Sensorline® 1.00mm fólie

Lagúny s plávajúcim prektytím sú navrhnuté tak, aby spĺňali nasledujúce kritériá:

 • zabrániť prenikanie dažďovej vody či snehu
 • eleminovať vplyv vetra
 • možnosť odplyňovať uzavretú lagúnu
 • eliminovať tvorbu a kumuláciu peny, olejov a mastnoty na stenách uzavretej lagúny
 • Zabrániť únikom kvapaliny z lagúny do okolitého prostredia

Pri tejto lagúne sme aplikovali našu filozofiu nulovej tolerancie únikov, čo znamená, že okrem inštalácie permanentného systému monitorovania únikov sme rovnako monitorovali aj výstavbu a prvé skúšobné napúšťanie lagúny. Celý proces pozostával z:

 • SENSOR DDS® FIXED – inštalácia pevne zabudovaných komponentov
 • SENSOR DDS® MIT – kontrola celistvosti oboch vrstiev geomembrány
 • Obe tesniace fólie boli nepretržite monitorované 24/7 počas skúšobného napúštania pomocou systému SENSOR DDS® RMS

Nainštalovaný systém SENSOR DDS® RMS na tejto lokalite má nasledujúce parametre:

 • Online konektivita a správa sysému diaľkovo
 • Nepretržitý monitoring celistvosti fólie 24 hodín 7 dní v týždni
 • Okamžité notifikácie pomocou SMS/Emailu
 • Plný prístup na Sensor Cloud
 • Rýchla lokalizácia únikov
 • Bezpečnostná kamera
 • Meteo stanica
 • 10″ full HD displej
 • Zoznam eventov za posledných 12 mesiacov
 • Zálohové batérie umožňujúce plný chod systému až na 3 dni

SENSOR DDS® RMS dotykový displej

Počas skúšobného napúšťania lagúny náš systém detegoval únik a automaticky spustil alarm a informoval klienta o porušení vrchnej fólie prostredníctvom SMS/Emailu. Napúšťanie bolo prerušené a presná lokalizácia porušenia bola oznámená klientovi do 48 hodín. Ukázalo sa, že to bola testovacia netesnosť vytvorená klientom na otestovanie nášho systému. Od inštalácie v roku 2018 je táto lagúna nepretržite monitorovaná pomocou SENSOR DDS® RMS.

Naša filozofia nulovej tolerancie únikov možno aplikovať na vodné nádrže, jazerá, lagúny a iné priemyselné vodné nádrže.

Industriálna lagúna pred napúšťaním

Nádrž na dažďovú vodu skontrolovaný technológiou Arc Tester SENSOR DDS® MIT

Poškodenie fólie detegované prístrojom SENSOR DDS® MIT v lagúne na dažďovú vodu

Zberná nádrž prekontrolovaná pomocou oblúkového detektora SENSOR DDS® MIT