Skládka nebezpečného odpadu

Skládka nebezpečného odpadu

je skládka s odpadom, ktorý je svojou charakteristikou (chem.zloženie, horľavosť, toxicita) nebezpečný pre zdravie obyvateľov a životné prostredie.

Firma Sensor ponúka permanentné online systémy, kedy je tesniaca fólia monitorovaná nepretržite 24/7 a preto sú vhodné pre skládky nebezpečného odpadu. Každý permanentný monitorovací systém SENSOR DDS® je certifikovaný s garanciou životnosti na min.30 rokov ( BAM certifikát – inštitút pre testovanie materiálov, Nemecko).

TOXICKÁ SKLÁDKA V EURÓPE –
SENSOR DDS® FIXED (SENSOR DDS® RMS)

Všeobecné informácie o projekte:

 • Skládka nebezpečného odpadu
 • Plocha – 11 400m²
 • SENSOR DDS® RMS 24/7 monitorovací systém
 • Sieť snímačov 5x5m (rozlíšenie cca 25m²)
 • Použitých 450 snímačov a 35km káblov
 • HDPE 2.5mm tesniaca fólia

Bočný rez skládky (zdola nahor):

Počas budovania tejto skládky sme aplikovali nášu “filozofiu nulovej tolerancie únikov”, ktorá je založená na našich 30 ročných skúsenostiach s monitoringom hydroizolačných fólií. Tento proces pozostával z:

 • SENSOR DDS® FIXED – inštalácia pevne zabudovaných komponentov fixného monitorovacieho systému – 5x5m
 • SENSOR DDS® MIT – po inštalácii tesniacej fólie sme testovali celistvosť na nezakrytej fólii
 • SENSOR DDS® Mobile – dipólové meranie sme uskutočnili po navezení drenážnej vrstvy na fóliu
 • Pred začatím navážania odpadu sme spustili nepretržitý monitoring pomocou pevne zabudovaného systému SENSOR DDS® RMS

SENSOR DDS® RMS na tejto skládke ma nasledujúce vlastnosti:

 • Online konektivita a správa na diaľku
 • 24/7 nepretržitý monitoring
 • SMS/Email notifikácie
 • Plný prístup cez Sensor Cloud
 • Rýchla informácia o poškodení
 • Bezpečnostná kamera
 • Meteostanica
 • 10″ full HD dotykový displej
 • Zoznam udalostí za posledných 12 mesiacov
 • Zálohové batérie (pri výpadku el.energie dokáže stanica nepretržite monitorovať až 3 dni)

Online monitorovací systém SENSOR DDS® RMS bol na predmetnej skládke nainštalovaný v roku 2014. Inštalácia bola rozdelená na 2 etapy. Prvá etapa pozostávala z inštalácie pevne zabudovaných komponentov systému. Celkovo bolo nainštalovaných 450 snímačov v sieti 5x5m pred inštaláciou fólie. Každý snímač je pripojený k monitorovaciemu centru pomocou svojho vlastného kábla čo zaručuje najvyššiu možnú kvalitu prenosu dát.

Druhá etapa pozostávala z inštalácie a kalibrácie monitorovacieho centra. Ovládací panel je napojený na 220V, ale je tiež vybavený dostatočným množstvom batérií v prípade výpadku dokážu napájať stanicu až 3 dni. Po spustení systému a všetkých krokoch k dosiahnutiu nulovej tolerancii únikov, sme vydali skládke certifikát o celistvosti tesniacej fólie. Odvtedy je skládka na nebezpečný odpad aktívne monitorovaná 24/7 potocou SENSOR DDS® RMS systému.

Filozofia nulovej tolerancie únikov na skládke nebezpečného odpadu. Skádka je aktívne monitorovaná 24/7

Plánovanie inštalácie

Príprava lokality pred inštaláciou komponentov SENSOR DDS® FIXED

Inštalácia SENSOR DDS® FIXED pevne zabudovaných snímačov

Inštalácia SENSOR DDS® FIXED zahŕňa svahy aj dno

SENSOR DDS® MIT testovanie celistvosti po inštalácii fólie

Prvý krok “filozofie nulovej tolerancie únikov” je meranie SENSOR DDS® MIT

Kontrola kvality extrúderových zvarov firmou Sensor

Poškodenie fólie identifikované pomocou SENSOR DDS® MIT