Uzavretie skládky

Dôvody prečo sa skládka uzatvára (rekultivuje)

Rekultivácia skládky na nebezpečný alebo aj nie nebezpečný odpad má zabrániť vniknutiu zrážok do telesa skládky s odpadom alebo naopak úniku kvapalín z telesa uzavretej skládky do prostredia.

SENSOR DDS® FIXED systémy sú vhodné pre rekultivácie skládok a umožňuju klientovi sledovať celistvosť hydroizolačnej fólie po dobu min.30 rokov (garantovaná certifikáciou BAM pre všetky systémy SENSOR DDS®)

REKULTIVÁCIA SKLÁDKY V NEMECKU –
INŠTALÁCIA SENSOR DDS FIXED

Priečny rez skládkou (zdola nahor):

  • Odpad
  • Vyrovnávajúca vrstva
  • Odplyňovacia vrstva (50cm)
  • Ochranná geotextília
  • Zemina (35cm)
  • HDPE hydroizolačná fólia
  • Vrchná zemina (30cm)
  • Vegetácia

Fotodokumentácia z inštalácia SENSOR DDS® FIXED pri uzatváraní jednej zo skládok v Nemecku

Každý snímač je otestovaný pred inštaláciou

Každý snímač je vedený individuálne vlastným káblom do monitorovacieho centra

Snímače sú inštalované priamo do zeminy či zhutneného ílu

5x5m sieť snímačov bola použitá pri relultivácii skládky

Pohľad na kompletnú reklutiváciu skládky s vegetáciou na povrchu

Po inštalácii fólie sme pred nanesením ďalších vrstiev skonotrolovali celistvosť systémom SENSOR DDS® MIT

Rekultivácia skládky zabráňuje únikom kontaminácie do prostredia

Uzavretá skládka ktorá je pravidelne monitorovaná je z pohľadu ochrany životného prostredia neriziková