Zelené strechy

Zelené strechy budov sú úplne pokryté vegetáciou. V prípade zatekania v jeho hydroizolačnom systéme je technicky veľmi ťažké alebo v niektorých prípadoch dokonca nemožné lokalizovať a tým pádom zatekanie opraviť. Z tohto dôvodu sme vyvinuli systém Sensor DDS®, ktorý je permanentne implementovaný do konštrukcie strechy.

Technológia pre lokalizáciu zatekania na zalených strechách – SENSOR DDS®

Najpoužívanejším a najúčinnejším spôsobom testovania celistvosit hydroizolácie na akejkoľvek zelenej streche je neintruzívna skúška pomocou technológie SENSOR DDS®. Pretože technológia je založená na distribúcii geoelektrického poľa pod a nad hydroizoláciou, problémom by mohla byť prítomnosť termoizolácie, ktorá je elektricky nevodivá.

Preto firma Sensor vyvinula vodivú geotextíliu na detekciu zatekania na plochých strechách, ktorá je inštalovaná pod PVC, TPO, bitúmenovou alebo inou nevodivou geomembránou. Ide o priamu náhradu štandardnej geotextílie, takže nie je potrebná žiadna dodatočná inštalácia.

Nižšie môžete vidieť typický dizajn plochej strechy s odkrytou hydroizoláciou. V prípade hnedej strechy sa štrková vrstva inštaluje na hydroizoláciu po testovaní celistvosti fólie celej strechy pomocou Arc Tester – SENSOR DDS® MIT.

Po inštalácii hydroizolácie na zelenej streche je ešte pred prvým dažďom otestovať celistvosť tejto vrstvy, aby v prípade detekcie poruchy nedošlo k zbytočným škodám na stavbe. Špecificky bol k tomuto účelu vyvinutý prístroj na lokalizáciu porúch odhalenej fólie – oblúkový detektor SENSOR DDS® MITJe schopný detegovať porušenia na fólii o veľkosťi 1mm a viac v ploche, zvaroch a všetkých problematických miestach zelenej strechy.

Manupulácia s týmto prístrojom je obzvlášť jednoduchá. Stačí prechádzať s prístrojom po odkrytej fólii a v prípade poruchy prístroj automaticky upozorní operátora pomocou zvukového a vizuálneho alarmu.

Ako ďalší krok bola je na testovanej strešnej izolácie starostlivo inštalovaná vegetačná vrstva. Finálny test celistvosti strešnej fólie je dokončený s použitím našej dipólovej testovacej súpravy SENSOR DDS® Mobile.

Tam, kde sa vyžaduje nepretržité monitorovanie hydroizolácie plochej strechy, inštalujeme systém SENSOR DDS® RFM. Tento sofistikovaný permanentný systém sa skladá z uložených komponentov nazývaných detekčné dlaždice, ktoré rozdeľujú monitorovaciu oblasť do sektorov. Každý sektor je neustále monitorovaný v reálnom čase, čo je možné vidieť na dotykovej obrazovke ovládacieho panela vo vnútri budovy.

V prípade vzniku zatekania, systém automaticky spustí alarm a informuje klienta prostredníctvom SMS / Emailu. Identifikovaný sektor sa zobrazí aj na obrazovke ovládacieho panela. Presná lokalizácia úniku v detegovanom sektore sa vykonáva pomocou dipólového systému SENSOR DDS® Mobile alebo SENSOR DDS® MIT Arc Tester.

Niekoľko príkladov použitia našej technológie SENSOR DDS® na zelených strechách:

SENSOR DDS® technológia sa môže použiť na akejkoľvek zelenej streche na lokalizáciu zatekania.

Na mieru prispôsobiteľný dizajn a veľkosť detekčných dlaždíc dodáva požadovanú flexibilitu rozlíšenia lokalizácie zatekania.

Jeden SENSOR DDS® kontrólny panel dokáže monitorovať viacero zelených striech

Permanentné či jednorázové kontroly celistvosti strešných fólií na zelených strechách