Základy stavieb

Základy moderných stavieb sú prevažne zo železobetónu. Betón nie je vodotesný a podzemná voda mimo základovej steny alebo povrchovej vody, ktorá vniká do zeme, nakoniec nájde cestu, ako preniknúť do vnútra. Potom sa rýchlo stáva vnútorným problémom s vlhkosťou. Aby sa tomu zabránilo, geomembrána (pvc, hdpe atď.), hydroizolačná vrstva sa aplikuje na vonkajšiu stranu základu. Preto je nevyhnutné testovať integritu takejto vrstvy a zachovať jej hydroizolačné vlastnosti.

Technológie a metódy detekcie a lokalizácie únikov cez hydroizolačnú vrstvu SENSOR DDS® sú rýchlym a spoľahlivým spôsobom ako skontrolvať celistvosť hydroizolácie základov ešte pred ich úplným zakopaním do zeme.

Systémy pre kontrolu izolácie na stavebných základoch –
SENSOR DDS® MIT oblúková detekcia

Pre rýchly a spoľahlivý test integrity nekrytej geomembrány inštalovanej na základoch budov je vhodné použiť náš oblúkový tester SENSOR DDS® MIT.

XS model nášho Arc Testera (oblúkového detektora) je veľmi populárny pre testovanie hydroizolácie základov v domoch pre jeho kompaktnú veľkosť, čo pomáha vykonávať skúšky na miestach s obmedzenou pohyblivosťou.

V prípade trvalého monitorovania hydroizolácie základov budovy je možné nainštalovať systém SENSOR DDS® Fixed.

V dvojvrstvovom systéme s dvoma vrstvami geomembrány ponúkame automatický systém SENSOR DDS® RMS s detekčnými dlaždicami. Táto technológia nám umožňuje rozdeliť celú oblasť do sektorov, ktoré sú následne nepretržite monitorované 24/7. V prípade netesnosti bude na obrazovke vnútorného ovládacieho panela zvýraznená oblasť obsahujúca poškodenie fólie.

Niekoľko príkladov porušení identifikovaných pomocou technológií SENSOR DDS®:

Akékoľvek porušenie hydroizolácie je identifikované a lokalizované priamo na mieste počas merania.

Nekrytá pvc geomembrána inštalovaná na betónových základoch testovaná pomocou Arc Testera

Pred inštaláciou ďalších vrstiev je potrebné otestovať hydroizoláciu stavebných základov

Oblúkový detektor SENSOR DDS® MIT dokáže identifikovať aj netesnosti menšie než 1mm

SENSOR DDS® MIT testovanie základov komerčných budov

Aby sa zabránilo problémom s vlhkosťou vnútorných stien, musí sa testovať integrita hydroizolačného náteru alebo PVC fólie pomocou technológie SENSOR DDS®

Technológia SENSOR DDS® je vhodná na testovanie všetkých bežných hydroizolačných membrán.

Pre permanentný monitoring základov stavieb ponúkame monitorovacie systémy presne na mieru podľa vašich požiadaviek