Ploché strechy

Ploché, hnedé strechy alebo niekedy nazývané aj biodiverzitné strechy sú navrhnuté tak, aby vyzerali prirodzene a zvyčajne nie sú pochôdzne. Ich popularita každoročne rastie najmä v rušných mestských oblastiach.

Ak je do dizajnu hnedej strechy implementovaná technológia detekcie zatekania SENSOR DDS®, môžeme v skorom štádiu identifikovať zatekanie a opraviť ich skôr, než sú v interiéri viditeľné škvrny na strope.

Technológia pre detekciu a lokalizáciu zatekania na plochých strechách – SENSOR DDS®

Najpoužívanejším a najúčinnejším spôsobom testovania celistvosti hydroizolácie na akejkoľvek plochej streche je neintruzívna skúška pomocou technológie SENSOR DDS®. Pretože technológia je založená na distribúcii geoelektrického poľa pod a nad hydroizoláciou, problémom by mohla byť prítomnosť termoizolácie, ktorá je elektricky nevodivá.

Preto firma Sensor vyvinula vodivú geotextíliu na detekciu zatekania na plochých strechách, ktorá je inštalovaná pod PVC, TPO, bitúmenovou alebo inou nevodivou geomembránou. Ide o priamu náhradu štandardnej geotextílie, takže nie je potrebná žiadna dodatočná inštalácia.

Nižšie môžete vidieť typický dizajn plochej strechy s odkrytou hydroizoláciou. V prípade hnedej strechy sa štrková vrstva inštaluje na hydroizoláciu po testovaní celistvosti fólie celej strechy pomocou Arc Tester – SENSOR DDS® MIT.

Po inštalácii hydroizolácie na plochej streche je ešte pred prvým dažďom otestovať celistvosť tejto vrstvy, aby v prípade detekcie poruchy nedošlo k zbytočným škodám na stavbe. Špecificky bol k tomuto účelu vyvinutý prístroj na lokalizáciu porúch odhalenej fólie – oblúkový detektor SENSOR DDS® MITJe schopný detegovať porušenia na fólii o veľkosťi 1mm a viac v ploche, zvaroch a všetkých problematických miestach plochej strechy.

Manupulácia s týmto prístrojom je obzvlášť jednoduchá. Stačí prechádzať s prístrojom po odkrytej fólii a v prípade poruchy prístroj automaticky upozorní operátora pomocou zvukového a vizuálneho alarmu.

Ako ďalší krok bola na vrchu testovanej strešnej izolácie starostlivo inštalovaná vrstva drenážneho štrku. Finálny test celistvosti strešnej fólie bol dokončený s použitím našej dipólovej testovacej súpravy SENSOR DDS® Mobile, ktorá identifikovala malé poškodenia spôsobené ostrým kameňom pri umiestňovaní štrkového prekrytia.

Tam, kde sa vyžaduje nepretržité monitorovanie hydroizolácie plochej strechy, inštalujeme systém SENSOR DDS® RFM. Tento sofistikovaný permanentný systém sa skladá z uložených komponentov nazývaných detekčné dlaždice, ktoré rozdeľujú monitorovaciu oblasť do sektorov. Každý sektor je neustále monitorovaný v reálnom čase, čo je možné vidieť na dotykovej obrazovke ovládacieho panela vo vnútri budovy.

V prípade vzniku zatekania, systém automaticky spustí alarm a informuje klienta prostredníctvom SMS / Emailu. Identifikovaný sektor sa zobrazí aj na obrazovke ovládacieho panela. Presná lokalizácia úniku v detegovanom sektore sa vykonáva pomocou dipólového systému SENSOR DDS® Mobile alebo SENSOR DDS® MIT Arc Tester.

Niekoľko príkladov použitia našej SENSOR DDS® technológie na plochých strechách:

SENSOR DDS® technológia umožňuje testovať odhalenú či zakrytú fóliu na plochých strechách

Detekčná a lokalizačná vodivá geotextília od firmy Sensor bola inštalovaná na termoizoláciu kvôli lokalizácii zatekania na plochej streche s PVC fóliou

Naša technológia umožňuje testovať akúkoľvek nevodivú fóliu na plochých strechách (pvc, tpo, asfaltové pásy a pod.)

Testovanie tesnosti strešnej krytiny pomocou nášho SENSOR DDS® MIT Arc Testeru je veľmi rýchle a jednoduché. Nie je nutné absolvovať žiadne špeciálne školenia

Zvyčajne identifikujeme niekoľko desiatok porušení na novej alebo starej strešnej fólii, ktoré by spôsobovali zatekanie.

Predtým, než je na plochej streche inštalovaná štrková vrstva, je potrebné skontrolovať celistvosť fólie s oblúkovým detektorom SENSOR DDS® MIT.

Na tejto plochej streche, 1. 5mm TPO fólia bol skontrolovaná. Všetky porušenia boli následne opravené a opätovne skontrolované.

Či sa jedná o starú alebo novú strešnú fóliu, SENSOR DDS MIT umožňuje lokalizovať porušenia aj o veľkosti iba 1mm.