Sensor na seminári AIMQ 2018, Quebec, Kanada, 16-19 September 2018

Vystavovali sme na seminári Asociácie mestských inžinierov v Quebecu, ktorý sa konal od 16. do 19. septembra 2018. Bol to už 55. ročník a tohtoročná téma bola nazvaná “Umenie integrácie trvalo udržateľného rozvoja”. Ďakujeme všetkým, ktorý nás navštívili v stánku č.42