Permanentný offline monitoring

SENSOR DDS® LMS

Geoelektrický monitorovací systém fólie SENSOR DDS® LMS vyvinutý našou spoločnosťou umožňuje detekciu a lokalizáciu netesností v hydroizolačných plastových fóliách či asfaltových tesneniach.

Systém je vhodný pre monitorovanie izolačných prvkov, ktoré sú elektricky nevodivé a slúžia na izoláciu rôznych diel ako sú skládky odpadov, nádrží na pitnú či úžitkovú vodu a podobne.

Dôležitým faktorom pri aplikácii systému je, že na zistenie stavu celistvosti izolačnej fólie nie je potrebné merať únik vody cez porušené miesto. Tok médií cez izolačný prvok je nahradený tokom elektrického prúdu, takže poškodenie je možné zistiť ešte predtým, ako sa môže stať zdrojom ekologickej havárie.

Systém SENSOR DDS® LMS pozostáva z pevne zabudovaných snímačov pod/nad hydroizolačnou fóliou, ktoré tvoria pravidelnú sieť zvyčajne 5x5m v závislosti od požiadaviek klienta, alebo podmienok na lokalite. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že čím hustejšia sieť snímačov, tým presnejšie sa dá následne porušenie fólie lokalizovať.

Offline verzia permanentného systému SENSOR znamená, že kontrola neporušenosti hydroizolačnej fólie sa testuje manuálne priamo na lokalite. Kontrola prebieha v pravidelných intervaloch podľa požiadaviek klienta, zvyšajne 2-4x ročne.

Všetky komponenty z ktorých pozostáva tento systém je certifikovaný nemeckým inštitútom pre testovanie materiálov – BAM.

Pre vzorový projekt prosím kliknite tu

Výhody SENSOR DDS® LMS
offline permanentného monitoringu

Permanentný monitoring

Permanentná kontrola neporušenosti izolačných prvkov. Umožňuje dlhodobú kontrolu všetkých bežne dostupných izolačných prvkov ako napr. fólie HDPE, LDPE, PVC, TPO, asfaltové tesnenia (bitumen) a ďalších

Rýchla kontrola

Meranie tesnosti je veľmi rýchle a spoľahlivé. V závislosti od počtu snímačov, meranie trvá iba niekoľko minúť až pár hodín

Bez obmedzenia úložného materiálu

Uložený materiál nemá vplyv na kontrolu celistvosti pretože systém monitoruje izolačnú fóliu nie materiál, ktorý môže byť akéhokoľvek typu. Rovnako meranie neovplyvňuje mocnosť uloženého materiálu vo vertikálnom smere.

Zodpovednosť a ochrana

Pri výskyte akéhokoľvek úniku napr.kontaminácie z objektu, kontrolou tesnosti týmto systémom môžme dokázať neporušenosť monitorovanej fólie čiže musí existovať iný zdroj konaminácie.

Príklady aplikácie permanentného monitoringu SENSOR DDS® LMS

SENSOR DDS® LMS je permanentný offline monitorovací systém pevne zabudovaný pod/nad fóliou. Medzi najbežnejšie aplikácie patria:

 • Ploché strechy
 • Nádrže
 • Vodné rezervoáre
 • Základy budov
 • Terasy
 • Banské nádrže
 • Tunely
 • Mosty
 • Skládky
 • Rekultivácie skládok
 • Priemyselné lagúny
 • Vodné priehrady

SENSOR DDS® LMS umožňuje kontrolu izolácie v pravidelných intervaloch

Systém obsahuje komponenty certifikované BAM s garanciou životnosti minimálne 30 rokov

Dáta sú interpretované skúsenými a kvalifikovanými inžiniermi

SENSOR DDS® LMS permanentný systém je nainštalovaný na podložie pred pokládkou izolačnje fólie

Monitorovanie celistvosti izolačnej plastovej fólie na skládke je najdôležiejšie v prvých fázach ukladania odpadu

Dáta na interpretáciu poškodenia fólie sa stiahnu priamo na lokalite použitím portabilného prístroja SENSOR DDS® LMS

Štandardný offline monitorovací box obsahuje od 50 do 256 snímačov

V prípade detekcie porušenia vo fólii, systém umožňuje presné vymedzenie tohto porušenia pomocou GPS