Kontrola tesnosti na nezakrytej hydroizolácie

SENSOR DDS® MIT Arc Tester schválený Americkou normou ASTM

Technológia SENSOR DDS® MIT Arc tester bola vyvinutá špeciálne na kontrolu kvality odhalenej hydroizolácie

Metódu oblúkovej skúšky na odkrytej hydroizolácii sa odporúča vykonať ihneď po inštalácii geomembrány, kedy je izolačná vrstva upravená, očistená od nánosov prachu, vody a iného materiálu, pre ľahšiu a rýchlejšiu detekciu. Kontrola iskrovou skúškou má dve dôležité roviny, prečo ju robiť. Prvá je kontrola z pohľadu inštalácie, kedy je vysoké riziko vzniku poškodenia či už z nedbanlivosti pracovníkov alebo neodbornou manipuláciou. Druhá, ktorá sa väčšinou úplne prehliada a to je poškodenie izolácie už pri jej výrobe, transporte alebo skladovaní. Pravé v týchto krokoch a pri manipulácii môže dochádzať ku vzniku tých najmenších porušení, ktoré sa nedajú bežnou kontrolou odhaliť. A preto by mala byť každá nainštalovaná hydroizolácia kvalitne otestovaná, aby sa zaistilo, že bude 100% plniť funkciu na ktorú bola určená.

V prípade, že sa následne nanesie ochranná krycia vrstva akéhokoľvek materiálu na takto skontrolovaný povrch, máte istotu, že sa nezakryjú (nepochovajú) netesnosti, ktorých následná oprava niekoľkonásobne prevyšuje náklady počiatočnej kontroly vykonanej zariadením SENSOR DDS® MIT Arc Tester.

Pomocou tohto moderného zariadenia už 4tej generácie dokáže operátor detekovať anomálne miesta na hydroizolácii menšie ako 1mm², dokonca voľným okom neviditeľné. Systém elektronicky kontroluje celistvosť celého povrchu izolácie, dokonca aj problematických zvarov. V prípade poruchy upozorní prístroj operatéra zvukovým alarmom aj svetelným signálom.

SENSOR DDS® MIT Arc Tester bol schválený ASTM normou v roku 2013 a od tej doby plní požiadavky zákazníkov na celom svete vo všetkých odvetviach, kde sa vyžaduje tesnosť hydroizolačných vrstiev.

Ak sa chcete dozvedieť viac o norme ASTM D7953 kliknite sem.

Výhody SENSOR DDS® MIT
Arc Tester

Zodpovednosť

Sensor preberá zodpovednosť za tesnosť plastovej izolácie vydaním certifikátu

Nízka cena

Cena skúšky tesnosti plastovej hydroizolácie je zanedbateľná v porovnaní s nákladmi, ktoré môžu vzniknút pri odstraňovaní následných škod spôsobených jej porušením

Netreba žiadnu inštaláciu

Táto metóda si nevyžaduje žiadnu trvalú inštaláciu na projekte, je jednoduchá, veľmi rýchla a spoľahlivo zaistí že neostanú žiadne netesnosti

Flexibilita

Jeden Sensor technik dokáže za ideálnych podmienok zmerať až 10.000 m² za deň. Podľa potreby môžeme nasadiť počet ľudí tak, aby Váš projekt nikdy nemeškal

SENSOR DDS® MIT Arc Tester Aplikácie:

SENSOR DDS® MIT Arc Tester sa môže použiť na akejkoľvek nevodivej hydroizolácii (HDPE, LDPE, PVC, Bituminóznej, atď.) alebo na vodivej geomembráne. Izolácia musí byť suchá a dostatočne čistá. SENSOR DDS® MIT Arc Tester sa najviac používa na:

 • Strechy
 • Pondy
 • Vodné nádrže
 • Základy stavieb
 • Balkóny
 • Banské Pony
 • Tunely
 • Mosty
 • Skládky odpadov
 • Prekrytia skládok
 • Industriálne lagúny
 • Priehrady

Oblúková skúška na streche

Kontrola plastovej izolácie na novej sekcii skládky odpadov

Zisťovanie integrity PVC izolácie na základoch rodinného domu

Meranie tesnosti hydroizolácie pomocou oblúkovej skúšky

Kontrola tesnosti plastovej hydroizolácie na skládke toxického odpadu

Meranie neporušenosti fólie na industriálnej lagúne

Použitie SENSOR DDS® MIT Arc Testeru na projekte v bani

Kontrola tesnosti odhalenej fólie vodného rezervoára