O firme Sensor

Firma Sensor, spol. s r.o. bola založená v roku 1990 a odvtedy je svetovým lídrom v neintruzívnom testovaní celistvosti hydroizolácie

Technológia firmy Sensor, spol. s .r.o. pod názvom SENSOR DDS® bola úspešne aplikovaná už vo viac ako 1700 projektoch po celom svete a s jej použitím pomocou bolo  otestovaných vyše 18 miliónov m² hydroizolačnej fólie.

Máme pobočky v:

 • Anglicku
 • Nemecku
 • Slovensku
 • Českej republike
 • Čile
 • Turecku
 • Kanade

a oficiálnych zmluvných partnerov v:

 • Japonsku
 • Južnej Kórei
 • Srbsku
 • Taliansku

Prvý permanentný geoelektrický monitorovací systém hydroizolačnej bariéry bol firmou Sensor, spol. s r.o. nainštalovaný v roku 1991 blízko Bratislavy na skádke toxického odpadu. Tento systém je stále aktívny a plne funkčný čo len dokazuje úspešný model dlhodobej ochrany životného prostredia prostredníctvom monitoringu tesnosti hydroizolačnej vrstvy a tým zabráneniu únikov kontaminácie zo skládky do podložia a podzemných vôd.

Počas takmer 30 ročnej existencie na trhu firma Sensor vyvinula portfólio prokuktov celosvetovo známou ochrannou známkou SENSOR DDS® a tak vytvorilo nové priemyselné odvetvie známe ako geoelektrické systémy na kontrolu celisvosti fólií.

Pre jednorázové kontroly tesnosti nezakrytej či zakrytej fólie s okamžitými výsledkami in-situ používame naše portabilné systémy SENSOR DDS® MIT Arc Tester a SENSOR DDS® Mobile. Pre trvalý dlhodobý monitoring máme vyvinuté monitorovacie systémy tesnosti fólie s manuálnou alebo automatickou interpretáciou detekcie a lokalizácie porušenia vo fólii.

V roku 2017 sme predstavili už 4. generáciu svojho revolučného prístroja na testovanie odhalenej fólie – SENSOR DDS® MIT Arc Tester, ktorý umožňuje ešte rýchlejšiu produktivitu, je energeticky účinnejši a efektívnejší ako predošlé modely.

Všetky naše systémy pre detekciu a lokalizáciu netesností vo fólii sú vyvinuté, navrhnuté a vyrobené v súlade s normami kvality ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a rovnako spĺňajú všetky normy EU. Všetky komponenty permanentných systémov SENSOR DDS® sú certifikované prestížnym nemeckým inštitútom pre testovanie materiálov – BAM. Tento BAM certifikát garanguje životnosť všetkých komponentov minimálne 30 rokov.

SENSOR DDS® systémy sú úspešne aplikované napríklad v týchto odvetviach:

 • Banský priemysel – leach pady, tailing dams, proces pondy, nádrže na dažďovú vodu a podobne
 • Odpady – skládky komunálneho odpadu, toxické skládky, retenčné nádrže, rekultivácie skládok
 • Vodné  stavby – nádrže na pitnú vodu, jazerá, priehrady, potrubia na pitnú vodu, kanalizačné potrubia
 • Stavebný priemysel – základy budov, zelené strechy, ploché strechy, strechy dátových centier

Ak si chcete prečítať viac o histórii firmy Sensor, spol. s .r.o. kliknite tu, kde môžte nájsť rozsiahli článok publikovaný v magazíne FORBES.

Globalny líder v monitoringu celistvosti hydroizolácií
… systémy SENSOR DDS®

 • 1990

  Bola založené spoločnosť Sensor, spol. s r.o.

 • 1991

  Nainštalovaný prvý permanentný geoelektrický monitorovací systém na svete

  Systém bol nainštalovaný blízko Bratislavy na skládke toxického odpadu.

  Použitá sieť snímačov má 10x10m a celková rozloha kazety skládky je 10 000m².  Táto skládka je doteraz monitorovaná 2x ročne čo len dokazuje úspešný dlhodobý koncept kontroly tesnosti hydroizolačnej fólie našou firmou.

  1991

 • 1991

  Bolo registrované logo Sensor

 • 1991

  SENSOR DDS® ochranná známka bola zaregistrovaná

  1991

 • 1992

  Patent technológie SENSOR DDS® bol zaregistrovaný

 • 1992

  Prvý zahraničný projekt firmy Sensor (vo Francúzku)

  1992

 • 1992

  Vo Wall Street Journal bol publikovaný prvý článok o technológii SENSOR DDS®

 • 1993

  Bola založená prvá pobočka Sensor France

  1993

 • 1994

  Prvý permanentný ONLINE systém bol nainštalovaný

 • 1994

  Bolo založené Sensor Japonsko

  1994

 • 1996

  Bol založený Sensor Južná Kórea

 • 1997

  Vznikol Sensor Nemecko

  1997

 • 2000

  Prvá generácia SENSOR DDS® MIT Arc Tester

 • 2002

  Sensor získal BAM certifikáciu

  2002

 • 2002

  Sensor vyvinul vodivú geotextíliu a EU patent bol zaregistrovaný

 • 2008

  Bol založený Sensor Česká republika

  2008

 • 2008

  V Manchesteri vznikol Sensor UK

 • 2011

  Prvý plne automatický systém pre ploché strechy SENSOR DDS® RMS bol nainštalovaný

  2011

 • 2013

  Vznikol Sensor Latino Amerika

 • 2015

  Sensor vyvinul Sensor Tiles

  2015

 • 2016

  Vznikla fólia Sensorline pre použitie v nádržiach s pitnou vodou

 • 2017

  Bol založený Sensor Turecko v Ankare

  2017

 • 2017

  SENSOR DDS® LID bol patentovaný

 • 2017

  V Montreale vznikol Sensor Kanada

  2017

 • 2017

  Prvá inštalácia SENSOR DDS® MIT GP pre nepretržitý monitoring fólie počas výroby v in Bogote, Kolumbia

 • 2019

  Sensor vyvinul nový revolučný produkt Sensor electric leak location GCL

  2019