Tailing Dam

Testovanie celistvosti odhalenej a zakrytej fólie na Tailing Dam v baniach

Tailing dam v banskom priemysle predstavuje umelú hrádzu na uskladnenie banskej hlušiny, banského odpadu či iných vedľajších produktov banskej činnosti po oddelení rudy od hlušiny. Pevné odpady sa často používajú ako súčasť samotnej konštrukcie hrádze – Tailing Dam.

Preto by mala byť najvyššou prioritou ochrana životného prostredia v okolí hrádze. Na zastavenie úniku toxického materiálu z “Tailing Dam” do podložia a následnej kontaminácii podzemných vôd by sa mala vždy použiť technológia SENSOR DDS®. Testovanie celistvosti fólie po jej inštalácii realizujeme pomocou SENSOR DDS® MIT. Po zakrytí fólie drenážnou vrstvou následne používame dipólovú metódu SENSOR DDS® Mobile.

Arc Tester – SENSOR DDS® MIT a dipólová metóda SENSOR DDS® Mobile

Všeobecné informácie o projekte:

Počas kontroli celistvosti fólie na “Tailing Dam” v bani na zlato sme identifikovali celkovo 132 netesností/poškodení fólie. Väčšina z nich predstavovala rezy alebo chybné extrúderové zvary. Veľmi častým poškodením však boli aj prepálenia od cigariet.

Priemerná produktivita bola 9 500m²/technik/deň. Na lokalitu náš tím mobilizoval niekoľko krát pri tomto projekte.

Po kontrole odhalenej fólie a následnom navezení drenážnej/ochrannej vrstvy (štrku) sme celú plochu opätovne prekontrolovali tentokrát použitím dipólovej metódy SENSOR DDS® Mobile. Celkový počet detekovaných poškodení bol 102. Viac než 50% poškodení tvorili tzv. prepichnutia zhora spôsobené ostrými hranami štrku zvrchu cez fóliu. To sa stáva, keď ťažké mechanizmy, ktoré navážajú drenážnu vrstvu svojou veľkou hmotnosťou vyvíjajú tlak na štrk pod ním a ten zase na samotnú fóliu. Keď sa ťažký pásový stroj otočí na mieste, dochádza k veľkým niekedy niekoľko metrovým poškodeniam fólie.

Pomohli sme klientovi ušetriť veľa času a finančných prostriedkov keď sme identifikovali tak závažné poškodenia v tejto fáze. Bolo by technicky aj finančne náročné ich opraviť počas plnej prevádzky a mohli by taktiež viesť až k zatvoreniu celej bane inšpekciou životného prostredia.

Niekoľko fotografií z kontroly celistvosti hydroizolačnej fólie v projekte “Tailing Dam” v bani na zlato

SENSOR DDS® Mobile metodológia dokáže identifikovať aj viac násobné poškodenia počas kontroly celistvosti fólie

Pri tomto Tailing Dam bola mocnosť drenážnej/ochrannej vrstvy 600mm

Pri veľkých projektoch nasadzujeme väčší počet terénnych operátorov pre testovanie SENSOR DDS® aby váš projekt bol ukončený načas

Pri testovaní na strmých svahoch je denná produkcia prirodzene o čosi nižšia než na rovnej ploche a preto flexibilne prispôsobíme počet technikov na lokalite aby váš projekt nebol nikdy v časovej strate

Ak je identifikovaná geoelektrická anomália so SENSOR DDS® Mobile, plocha približne 3x3m je odkopávaná

Takéto poškodenie môže vzniknúť iba prudkým pootočením ťažkého mechanizmu jazdiaceho po povrchu drenážnej vrstvy. Našťastie sme poškodenie rýchlo identifikovali a lokalizovali počas kontroly zakrytej fólie použitím SENSOR DDS® Mobile systému

Na prudkých svahoch počas merania SENSOR DDS® MIT alebo SENSOR DDS® Mobile naši technici sú neustále istený bezpečnostnými popruhmi