Pregnant Pond

Testovanie celistvosti odhalenej fólie na Pregnant ponde – Baňa na zlato

Pregnant pondy  sú najvýznamenjšími pondami v banskom procese. Používajú sa na uskladnenie chemických roztokov obsahujúcich zlato a meď. Kvôli agresívnemu charakteru skladovaných chemikálií nie je u takýchto pondov akceptovateľný žiadny únik. Zvyčajne sa Pregnant pond skladá z dvoch vrstiev HDPE alebo LDPE fólie. Spodná sa nazýva sekundárna a horná primárna geomembrána.

Medzi primárnou a sekundárnou fóliou by mal byť vždy nainštalovaný systém detekcie úniku SENSOR DDS®, aby sa zaistilo, že ani cez jednu z fólií neunikajú chemikálie do podložia. Vyžaduje sa okamžité upozornenie na únik a na tento účel je vhodné inštalovať nepretržitý monitorovací systém SENSOR DDS® RMS alebo SENSOR DDS® CMS

V prípade jednorázovej kontroly celistvosti primárnej a sekundárnej fólie môžeme použiť naše portabilné systémy na kontrolu odhalenej fólie SENSOR DDS® MIT Arc Tester.

Na testovanie primárnej fólie musí byť medzi primárnu a sekundárnu fóliu nainštalovaná Sensor vodivá geotextília

Arc Tester – SENSOR DDS® MIT

Všeobecné informácie o projekte:

  • Celková plocha pondu 120 000m²
  • Dve vrstvy  HDPE 1.5mm fólie
  • Arc Tester SENSOR DDS® MIT bol použitý na meranie odhalenej fólie (primárnej aj sekundárnej)
  • Identifikovaných 42 poškodení

Počas kontroly nezakrytej fólie pri projekte Pregnant pond sme identifikovali a lokalizovali celkovo 42 porušení. Sekundárna fólia bola poškodená na 23 miestach a jednalo sa prevažne o rezy vo fólii a slabé extrúderové zvary. 19 poškodení sme lokalizovali na primárnej fólii s rovnakým pôvodom. Po kontrole celej plochy Pregnant pondu a opätovnej kontrole opráv sme vydali certifikát o neporušenosti oboch fólií.

Zopár fotografií z kontroly SENSOR DDS® MIT na Pregnant Ponde

Pregnant Pondy sa zvyčajne skladajú z dvoch vrstiev fólie. Na zabezpečenie 100% ochrany je nutné testovať obe vrstvy pomocou technológie Sensor DDS®

S portabilnými systémami SENSOR DDS® môžeme otestovať celistvosť fólie keď je pond prázdny alebo aj naplnený roztokom za prevádzky

V tomto projekte bola použitá technológia SENSOR DDS® MIT na svahoch a SENSOR DDS® Mobile na dne pondu

Najčastejšie porušenia nájdené technológiou SENSOR DDS® MIT sú rezy a chybné zvary

Technici firmy Sensor sú pravidelne školení a majú nespočetné množstvo skúsenosti z meraní pomocou technológie SENSOR DDS®

Netesnosti identifikované prístrojom SENSOR DDS® MIT takmer v žiadnom prípade nie je možné lokalizovať iba vizuálnou kontrolou

Najbežnejší dizajn Pregnant pondu sú dve vrstvy HDPE fólií s vodivým geogridom Sensor uprostred

SENSOR DDS® MIT metodológia bola schválená americkou normou ASTM v roku 2013. Pre viac informácií vyhľadajte normu ASTM D7953