Leach Pad

SENSOR DDS® technológia applikovaná v Leach Pad v bani na zlato

Leach Pad alebo Heap Leach Pad je nádrž pre proces, kde sa z rudy získavajú drahé kovy ako zlato, striebro, meď alebo urán. Ruda je umiestnená na fólii, na ktorú sa kropí rozpúšťadlo. Ako rozpúšťadlo sa používa kyanid alebo rôzne kyseliny. Pri tomto procese sa kov rozpustí a následne sa zbiera na dne tzv. zbernej priekopy

Ak nainštalovaná fólia na Leach Pade presakuje, rozpustené kovy potom prenikajú do zeme namiesto zbernej jamy a tak baňa neustále stráca peniaze ale najviac závažné sú dôsledky takýchto únikov na životné prostredie, keďže spolu s kovmi preniká do zeme aj nebezpečný kyanid. V niektorých prípadoch po zistení únikov je baňa zatvorená na dobu neurčitú.

V leach padoch je možné použiť buď permanentný systém sledovania únikov SENSOR DDS®, alebo je aplikovaný jednorázový test celistvosti fólie exponovaných a zakrytých fólií.

LEACH PAD V ÁZIJSKEJ BANI NA ZLATO – APLIKOVANÁ METÓDA – SENSOR DDS® MIT

Priečny rez Leach Padu (zdola nahor):

  • zhutnený íl
  • HDPE fólia (2.0mm)
  • Ochranná geotextília
  • Drenážna vrstva – štrk (50cm)
  • Ruda

Veľkosť konkrétne tohto Leach Padu, kde sme aplikovali našu technológiu bola 300 500m2 a celkový počet zistených a lokalizovaných netesností bolo celkovo 582. Ak by tento vysoký počet poškodení fólie nebol detekovaný pred zavedením Leach Padu do chodu, táto baňa by stratila tisíce dolárov každý deň a nakoniec by bola uzavretá až kým by tieto netesnosti neboli identifikované a opravené.

SENSOR DDS® MIT kontrola odhalenej fólie trvala na pri tomto projekte 27 dní. Klient opravil identifikované poškodenia skôr než by spôsobili vážnejsí problém. Firma Sensor vydala certifikát tesnosti Leach Padu a technickú správu s návrhmi ako predísť vzniku poškodení na fólii

Pár fotografií z kontroly tesnosti fólie na Leach Pade:

Jeden terénny technik môže denne skontrolovať približne 7000 m² leach padu v závistosti od podmienok na mieste.

Akonáhle je identifikovaná a lokalizovaná netesnosť, štrk je vykopaný a poškodenie fólie okamžite opravené a opätovne pretestované

Viacnásobné poškodenia sa zistia rýchlo pomocou dipólovej metódy SENSOR DDS® Mobile

Akonáhle je poškodenie opravené pomocou extrúderovej náplaste, oblasť sa opätovne skontroluje pomocou Arc Testera SENSOR DDS® MIT

Drenážna vrstva na Leach Padoch má zvyčajne mocnosť 500mm, pričom sa dá použiť dipólová metóda SENSOR DDS® Mobile

Prvý krok k dosiahnutiu kompletne celistvej hydroizolácii je kontrola pomocou SENSOR DDS® MIT

Najčastejšie poškodenia, ktoré sa vyskytujú na Leach Padoch sú defekty spôsobené navážaním drenážnej vrstvy

Môžeme nasadiť toľko technikov, koľko je potrebné na dokončenie projektu včas