Banský priemysel

Link to: Leach PadLink to: Storm PondLink to: Tailing DamLink to: Pregnant Pond

SENSOR DDS® geoelektrický monitorovací systém únikov bol úspešne nasadený v rôznych aplikáciách ťažovného priemyslu na oboch stranách Atlantiku:

  • Leach pady
  • Storm pondy
  • Proces pondy
  • Pregnant pondy
  • Tailing dam
  • Distribučné kanály
  • Leachate lagúny

Štatisticky existuje 96.7 šanca že vznikne poškodenie fólie počas a bezprostredne po jej inštalácii, čo spôsobuje únik do podložia (vzorka 20 000 000m2). V banskom priemysle to znamená stratu samotného produktu ťažby prostredníctvom poškodenia fólie (až 500 000 USD/ha/rok). Aby sa tomu predišlo, celistvosť izolačnej fólie testujeme pred a po jej prekrytí a rovnako počas jej celej životnosti, aby sa zabezpečila maximálna ochrana investície.

Ďalšou veľkou výhodou je, že môžete využiť environmentálne prínosy týchto testov, aby ste získali prevádzkové povolenia. dMonitorovanie celistvosti fólie predstavuje schopnosť dokázať úradníkom, že vaša ťažba nezaťažuje životné prostredie.