24/7 monitoring systémy

SENSOR DDS® RMS

SENSOR DDS® RMS je online geoelektrický monitorovací systém vyvinutý firmou Sensor s.r.o. kde sa permanentne inštaluje pravidelná/nepravidelná sieť snímačov pod hydroizolačnú fóliu.

Online systém SENSOR DDS® RMS umožňuje mať ešte väčšiu kontrolu nad integritou tesniacej fólie ako pri offline systéme. SENSOR DDS® RMS je online systém, čo znamená, že technici firmy Sensor nemusia cestovať na lokalitu, aby vykonali kontrolu tesnosti fólie. Tento systém nám umožňuje sa pripojiť a získať merané dáta na diaľku z našej kancelárie prostredníctvom Sensor Cloud.

Systém je štandardne vybavený automatickým alarmom s online konektivitou. V prípade vzniku porušenia (netesnosti) vo fólii, systém automaticky spustí alarm a okamžite zašle informačnú správu všetkým oprávneným osobám prostredníctvom SMS/Emailu.

Po spustení alarmu sa prihlásime do systému na diaľku a získané dáta sú potom spracované a analyzované vo firme Sensor.  Presné GPS koordináty poškodenia fólie sú následne nahlásené klientovi do 48 hodín od spustenia alarmu.

Celý systém sa skladá z pevne zabudovaných komponentov (snímače a káble) a monitorovacieho centra. Každý snímač je spojený s monitorovacím centrom individuálne pomocou vlastného prívodného kábla kvôli zachovaniu najlepšej kvality prenosu dát.

Štandardné funkcie:

 • Lokálny vizuálny a zvukový alarm
 • Automatické SMS/Email správy
 • Upozornenie na neoprávnené otvorenie monitorovacieho centra (poskytnutie fotografie neoprávnenej osoby)
 • 24/7 nepretrzitý monitoring hydroizolačnej fólie
 • 10″ HD dotykový displej
 • Záloha dát na 10 mesiacov
 • Zálohové akumulátory aby nedošlo k prerušeniu monitorinug v prípade výpadku  el. napájania

Pre ukážkový projekt, klikite tu

Výhody SENSOR DDS® RMS
– online geoelektrický monitorovací systém

Veľmi dôležitou výhodou online verzie permanentného systému je úspora peňazí klienta a drahocenného času, keď sa vyskytne problém, keďže technik nemusí cestovať na lokalitu ale na diaľku okamžite ovláda zariadenie SENSOR DDS® RMS z našej kancelárie.

 • Okamžité upozornenia cez SMS/Email pre vami oprávnené osoby
 • Rýchla informácia o porušení fólie
 • Bezpečnosť proti vandalom/teroristom
 • Monitoring celistvosti fólie v reálnom čase
 • GPRS / 3G / konektivita
 • Proaktívny prístup
 • Trvalé zabezpečenie neporušenosti fólie
 • Predlžuje životnosť hydroizolácie

SENSOR DDS® CMS

SENSOR DDS® CMS je najsofistikovanejší geoelektrický monitorovací systém na trhu

the screen of Sensor dds 24/7 geomembrane leak detection and location system

Bol vyvinutý so zameraním na nepretržitý 24/7 monitoring celistvosti hydroizolačnej fólie s presnou detekciou a lokalizáciou porušenia (úniku) a to všetko bez akejkoľvek interakcie nás či zo strany klienta.

Tento plne automatický prístup umožňuje klientovi, aby bol úplne nezávislý od dodávateľa systému. SENSOR DDS® CMS sa skladá z dvoch hlavných častí: robustných pevne zabudovaných komponentov nazývaných detekčné dlaždice, ktoré môžu byť vystavené lokálnym podmienkam prostredia, ako sú extrémne počasie a nebezpečné chemikálie; a ovládací panel, ktorý môže byť umiestnený v budove na lokalite alebo v špeciálnom kiosku.

Detekčné dlaždice sa inštalujú spravidla medzi dve vrstvy geomembrány (HDPE, PVC, bitúmenové, atď.) A rozdeľujú plochu na sektory, ktoré sú trvalo a nepretržite monitorované 24/7. V prípade úniku systém automaticky a okamžite upozorní klienta prostredníctvom SMS / Email, ktorý sektor obsahuje únik. Taktiež spúšťa lokálny vizuálny a zvukový alarm na mieste. Všetky komponenty systému musia byť vyrobené v súlade s normou ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015.

SENSOR DDS® CMS môže byť konfigurovaný tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám klienta, čo sa týka veľkosti detekčných dlaždíc (menšia dlaždica sa rovná menšej ploche na identifikáciu úniku a naopak) alebo konfigurácii hardvéru systému (väčší displej, lokálna siréna, kamera , atď.)

SENSOR DDS® CMS v štandarde zahŕňa:

 • Okamžittá identifikácia sektora kde došlo k porušeniu fólie
 • Alarmové hlásenia cez SMS/Email
 • Detekčné dlaždice presne na mieru (usually 4x4m)
 • 10″ HD dotykový displej
 • CCTV kamera
 • HDD pre nahrávanie videa (voliteľné)
 • Lokálna alarmová siréna
 • Lokálna svetelná identifikácia systému
 • Záložné batérie pre prípad výpadku el.prúdu
 • Nerezový monitorovací box pre použitie v exteriéri

SENSOR DDS® CMS výhody:

Veľmi dôležitou výhodou tohto systému je šetrenie peňazí klienta a drahocenný čas, keď sa vyskytne problém, keďže SENSOR DDS® CMS bude automaticky analyzovať a vyhodnocovať porušenia vo fólii, ktoré následne ohlási klientovi.

 • Okamžité upozornenia cez SMS/Email pre vami oprávnené osoby
 • Rýchla informácia o porušení fólie
 • Bezpečnosť proti vandalom/teroristom
 • Okamžitá informácia o vzniku netesnosti a jej lokalizovanie
 • GPRS / 3G / konektivita
 • Proaktívny prístup
 • Trvalé zabezpečenie neporušenosti fólie
 • Predlžuje životnosť hydroizolácie

SENSOR DDS® LAM

SENSOR DDS® LAM je spoľahlivý alarmový systém pre inštaláciu v spojení s offline systémom. Systém deteguje netesnosť okamžite a plne automaticky. Na jej následnú lokalizáciu sa využije zabudovaný offline systém SENSOR DDS® LMS. Využitím osvedčených priemyselných technológií je to robustné a efektívne riešenie, ktoré vám prináša pri nízkych relatívnych nákladoch.

Panely LAM môžu byť umiestnené vo vnútri alebo v exteréri a môžu byť dodávané so záložným napájaním UPS, aby sa zabránilo výpadkom v prípade výpadkov napájania a navyše môžu byť napájané solárnymi zdrojmi v prípade, že miesto nemá k dispozícii žiadne dodávky elektriny.

V prípade vzniku netesnosti, ktorá nastane po počiatočnej inštalácii, panel prejde do stavu alarmu, ktorý poskytuje akustický tón rôznej intenzity v závislosti od požiadaviek klienta. Okrem toho, viditeľné LED svetlo upozorní na problém a pre maximálnu notifikáciu môže byť zabudovaný 3g modul, ktorý môže posielať e-maily a SMS správy oprávneným osobám.

SENSOR DDS® LAM nedokáže určiť polohu netesnosti, len varuje, že došlo k poškodeniu. Po prijatí alarmu musí byť plocha otestovaná pomocou pevne zabudovaného offline systému LMS, aby sa zistilo miesto poškodenia, ktoré je zodpovedné za alarm.

Výhody SENSOR DDS LAM:

 • Nízke náklady na nepretržitý 24/7 monitoring
 • Okamžitá informácia o vzniku netesnosti
 • Minimalizuje množstvo netesností
 • Eliminuje potrebu pravidelného monitoringu
configuring of our 24/7 geomembrane leak detection system

Každý SENSOR DDS® systém je nakonfigurovaný na mieru podľa požiadaviek klienta

Sensor's 24/7 leak detection systems are result of our 30 year's of experience in leak location

24/7 online monitorovacie systémy sú výsledkom 30-ročného kontinuálneho vývoja firmy Sensor

Inštalácia pevne zabudovaných komponentov permanentného systému Sensor sa vykonáva pred inštaláciou hydroizolácie

all our 24/7 geomembrane leak detection systems comply with EU regulations

SENSOR DDS® monitorovacie centrá sú výrobené v súlade s platnými EU normami

1 zo 4 – Netesnosť je identifikovaná pomocou permanentného 24/7 online monitorovacieho systému SENSOR DDS® RMS

2 zo 4 – Oblasť s porušením fólie identifikovaná pomocou online systému je následne vykopaná ťažkými mechanizmami

3 zo 4 – V blízkosti fólie drenážna vrstva musí buť opatrne odstránená aby sa predyšlo ďalšiemu poškodeniu fólie

4 zo 4 – Lokalizované porušenie fólie musí byť okamžite opravené náplasťou a extrúderovým zvarom